Toyrock-koncernen har förvärvat 100 % av aktierna i Ilmapallokeskus Balloon Center Oy

Espoo/Turku, Finland | 27 juni 2023

PRESSMEDDELANDE – [FRI ATT PUBLICERA]

Toyrock-koncernen har förvärvat 100 % av aktierna i Ilmapallokeskus Balloon Center Oy.

Toyrock-koncernen har förvärvat 100 % av aktierna i Ilmapallokeskus Balloon Center Oy i en affär som genomfördes den 21 juni. Ilmapallokeskus är den ledande importören, marknadsföraren och distributören av ballonger och festartiklar i Finland. Grundarna av Ilmapallokeskus Balloon Center Oy, Jonna och Petri Nieminen, kommer i sina framtida roller att vara en del av koncernledningen och kommer även att äga en betydande andel av koncernen. Evolver Fund I – kontrollerad av finska riskkapitalbolaget Evolver Equity AB – förblir majorietsägare.

llmapallokeskus Balloon Center Oy har utvecklat ballong- och festkulturen i Finland sedan 1991. Omsättningen för räkenskapsåret 2022-2023 uppskattas vara cirka 12,6 miljoner Euro. Genom sitt nätverk av partners levererar företaget högkvalitativa festprodukter till ledande återförsäljare, företag och konsumenter.

Företaget har ca. 70 anställda branschexperter samt en varierande mängd extra arbetskraft, särskilt under högtider som Valborg och Halloween. Som marknadsledare strävar företaget efter att säkerställa säkra och högkvalitativa produkter från ledande leverantörer till sina kunder. Som en del av förvärvet får Ilmapallokeskus Balloon Center Oy en partner som kan tillhandahålla ytterligare resurser för tillväxt och utveckling även utanför Finlands gränser.

”Vi är stolta över att kunna förena våra krafter med den ledande aktören inom leksaksbranschen, Toyrock. Genom vårt samarbete möjliggörs vår tillväxtplan även i framtiden. Vår blick är riktad mot internationella marknader. Utvecklingen fortsätter och våra kunder och medarbetare förblir i centrum av vår verksamhet även framöver.” – Jonna och Petri Nieminen. 

“Ilmapallokeskus har nått status som en ledande aktör genom att koppla samman finska kunder med globala leverantörer med exceptionell kundservice samt framgångsrika försäljningskoncept. En del av Toyrock-koncernens tillväxtstrategi är att förena krafter med lönsamma och tillväxtinriktade företag. Vi ser en stor potential i det arbete som Jonna och Petri, tillsammans med hela Ilmapallokeskus personal, har skapat och vi ser fram emot fortsatt framgång.”  kommenterar Mika Kalpamaa, koncern-VD.

I samband med företagsaffären har koncernens styrelse valt att utnämna en ny verkställande direktör. Martin Netinder från Sverige, kommer att inta rollen som koncernchef den 14 augusti 2023. Netinder har en bred kompetens inom internationell affärs- och varumärkesutveckling, digitalisering samt detaljhandel. Koncernens nuvarande VD, Mika Kalpamaa, kommer att fortsätta vara en betydande aktieägare och blir nu även en del av koncernens styrelse. Dessutom kommer Mika vid behov att ge råd och vägledning i framtida projekt.

”Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Mika, grundaren av Toyrock, och välkomna honom till sin nya roll som styrelsemedlem. Vår ambition framöver är att säkerställa internationell tillväxt och vi tror att Toyrock och Ilmapallokeskus under ledning av Martin kommer att arbeta energiskt för att uppnå de fastställda målen. Vi kommer även att fortsätta vårt systematiska arbete med hållbarhetsfrågor, där vårt mål är att vara den ledande aktören inom våra branscher.” kommenterar Lasse Kittelsen, styrelsens ordförande.

För mer information: